Pozvánka do KD Svět Český Brod na Marka Orko Váchu

26.08.2017 13:50

Dovolujeme si Vás upozornit, že velmi zajímavá osobnost v brodském KD Svět bude v pondělí 18.9.2017 od 19:00. Bude jím Marek Orko Vácha.

První Křeslo pro hosta nové sezóny bude patřit Markovi Váchovi, který je římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel. Je farářem lechovické farnosti, farním vikářem (kaplanem) Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora a přednostou Ústavu etiky na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Specializuje se na otázky evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky. Ve skautu získal přezdívku „Orko“ (= zkratka pro „Orlí oko“), kterou používá ve svém jméně (Marek Orko Vácha). Autor řady úspěšných povídkových i filosofických knih, účastnil se také několika výprav na Antarktidu.
Moderuje Robert Tamchyna.