Angličtina

Kurzy angličtiny pro děti ZŠ

 • V prostorách MEZERA probíhají již desátým rokem
 • Určeny dětem ZŠ všech ročníků
 • Počet žáků ve skupině - mezi třemi a devíti, podle ročníku 
 • 60 minutové lekce jednou týdně – navazují zpravidla na školní vyučování dětí
 • Výhoda přesunu ze školy do jiného prostředí (procházka -  krátké „pročištění“ hlavy)
 • Ve školním roce 2017/18 bude vyučovat naše žáky / studenty lektorka Radka Kůrková (česká lektorka, která s námi spolupracuje už čtvrrým rokem)  
 • Bohužel se nám letos nenaplnily páteční skupiny s rodilou mluvčí, museli jsme přerušit (doufáme, že jen přerušit ! spolupráci s JŠ Carpinus Český Brod) 

Cíle výuky

 • Pro nejmenší
  - cizí jazyk je normální, běžná věc, se kterou se budete setkávat
  - fixace správné výslovnosti od samého začátku
  - slovní zásoba, porozumění základním větným vazbám
  - výuka je proložena hrou, písničkami, básničkami   
 • Pro starší školáky a náctileté
   - rozšiřování slovní zásoby, aktivní používání větných konstrukcí, fixace gramatických jevů
   - písemný projev a čtení - práce s texty v časopisech, písničkách, …
   - konverzace, dialogy

Cena

 • Úterní skupiny - lektorka Radka Kurková: 110,- Kč za lekci, placeno pololetně
 • Každé pololetí je vypočítáno samostatně podle skutečně platných lekcí (automaticky jsou z plateb odečteny svátky, prázdniny, …)
 • V případě nemoci lektora je zabezpečen náhradní lektor, kdyby se z časového důvodu nemohl dostavit, je platba za zrušenou lekci vrácena rodičům
 • Přihlášky byly všem rodičům rozeslány, pokud jste ji neobdrželi, prosím, kontaktujte mě (viz níže) a obratem Vám ji zašlu.
   

Doprovod dětí - 1.A, 1.B ze školy na MEZERA a zpět do družiny

 • Zabezpečen prostřednictvím pana Jana Kvěcha. Pan Kvěch bude děti vyzvedávat ve škole ve 12:30 hod a po ukončení lekce bude doprovázet děti zpátky do družiny. 
 • Důležité informace:
  MEZERA z.s. doprovod nezajišťuje, vše je v režii rodičů po dohodě s kontaktní osobou Šárkou Samkovou, která rodičovskou skupinu stran doprovodu koordinuje. Prosím, obracejte se na ni v případě jakýchkoli požadavků / změn / informací ohledně nemocnosti dítěte, ...
  Tel: 724 349 590 
  Bezpodmínečně nutné je vyplnit docházkový lístek v družině s pověřením, že Vaše díte může vyzvednout pan Jan Kvěch.
 •  

Koordinátorem tohoto kurzu je Monika Kolářová (mezera.monika@gmail.com nebo 731 619 951)

Angličtina - Souhrn hodin

Úterý

12.10.2017 16:00

1. skupina (12:50 - 13:50)

(Matěj, Aneta, David, Nela, Oliver, Martin, Eliška, Eva, Fellix)
Souhrn k lekci naleznete   zde  

2. skupina (13:50 - 14:50) 

(Johanka, Linda, Hanka, Alex)
Souhrn k lekci naleznete zde.

3. skupina (14:50 - 15:50)

(Aurora, Eliška, Majda, Denis)

Informace o lekcích, progresu dětí individuálně na vyžádání.